۵۷۵ – آیت الله علوی گرگانی: دولت برای جبران خسارات وارده به سیل زدگان اهتمام داشته باشد