۵۴۰ – استقبال با شکوه مردم قم از کاروان نمادین حضرت معصومه س نشان از ارادت به اهل بیت ع است