۵۳۷ – با حضور واقفین، متولیان و جمعی از مسئولان و اصحاب وقف همایش یاوران وقف در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.