۵۵۹ – استاندار قم در نشست خبری با خبرنگاران اعلام كرد: ضرورت پاسخگويي مديــران دستـگاه هـاي دولـتي به اصـحاب رسانه