۴۹۹ – مدیرکل بهزیستی استان قم خبر داد: آغاز جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان کرمانشاه