۵۰۱ – طی مراسمی با حضور رئیس مجلس و استاندار قم از فعالان اقتصادی استان قم تجلیل به عمل آمد تاکید استاندار قم بر خصوصي سازي به عنوان اولویت مهم در شكوفایي اقتصادي