۵۰۲ – مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در دیدار با مدیر شعب بانک کشاورزی : جهت ایجاد اشتغال پایدار در روستاها آماده واگذاری زمین می باشیم