۵۰۸ – استاندار قم اعلام کرد: دستگیری ۱۴ هزار تن در رابطه با توزیع و مصرف مواد مخدر در قم