۵۰۹ – مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در جمع خبرنگاران اعلام کرد: آموزش،یادگیری، ارتقای سطح آگاهی و تربیت اسلامی مهم ترین رسالت آموزش و پرورش است