۵۱۶ – جشن با شکوه میلاد قرص قمر با حضور هنرمندان برجسته کشوری در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد

هفته نامه قم,جام,جم,نشریه,آوای جام جم,قم,آگهی,ثبتی,ثنا ایده,قم