۵۱۸ – شهردار قم: قانون شهرداری ها نیازمند اصلاحات است