۵۲۵ – مدیر حج و زیارت استان قم خبر داد: ۲۳۳۰ زائر قمی امسال رهسپار خانه خدا می شوند