رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: سالانه ۳۰۰ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند