استاندار قم تاكيد كرد: ضرورت برخورد جدي با دلالان ارز در هسته ي مركزي شهر