۵۴۲ – مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قم خبر داد: پرداخت ۳۷۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان در استان قم