۵۴۸ – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم خبر داد: جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل