۵۵۲ – شهردار قم در نشست خبری در سالن جلسات شهرداری مرکز قم اظهار کرد: پیش‌بینی افزایش بودجه ۹۸ شهرداری قم تا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها مانع اجرای برخی پروژه‌های قم است