۵۵۳ – استاندار قم / مدیران ناکارآمد قم برکنار می‌شوند