۵۵۶ – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم: بیش از ۱۴۰۰ شغل توسط کمیته امداد قم ایجاد شد