۵۵۷ – آیت الله فاضل لنکرانی: طلاب بایـــد با مبـــانی فکـــری امام راحل آشـــنا شوند