۵۷۱ – آیت الله مکارم شیرازی مبادا اصل مبارزه با فساد به حاشیه رود / مبارزه با فسادهای کلان اصل مهم در حل مشکلات اقتصادی