۵۷۲ – مدير حج و زيارت استان قم تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع باید نسبت به بروزرسانی و تکمیل اطلاعات اقدام کنند