۵۷۴ – بهره‌مندی تمام جمعیت شهری استان از آب سالم و بهداشتی