۵۷۹ – استاندار قم: بیمارستان صحرایی در قم راه‌اندازی می‌شود