۵۸۱ – مدیرکل کمیته امداد استان قم پرداخت تسهیلات اشتغال به ۲۰۰۰ مددجوی زیرپوشش کمیته امداد در قم