۵۸۳ – معاون شهردار قم: تقاطع غیرهمسطح ولیعصر(عج) قم تا شهریورماه به بهره برداری می رسد؛ افتتاح کامل تقاطع جعفریه تا پایان سال