۵۸۵ – مدیر مسئول آوای جام جم اعلام کرد: آمریکا و اسرائیل؛ مظــهر آپارتـاید و نژاد پرستی در جهان