۵۹۰ – آیت الله مکارم شیرازی عدم رعایت اصول بهداشتی مسئولیت شرعی دارد