۵۹۷ – شهردار قم: انتقاد شهردار قم از واگذاری زمین‌های ۴۸ هکتاری به اقدام ملی مسکن