۵۹۹ – شهردار قم: پارک بازی ۷۲ تن تا پایان سال در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد