۶۰۱ – دکتر امیر آبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی: سردار سلیمانی همواره دغدغه معیشت مردم را داشت