۶۰۳ – نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأمین بخشی از حقابه‌های قم از سد الغدیر و ۱۵ خرداد