۵۸۰ – شهردار قم: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت اجرایی شهرداری قم در سال ۱۳۹۹

بشتر بخوانید