عمومی 

۵۱۴ – اولین مرکز درمان و توانبخشی مبتلایان به اختلالات نافذ رشد اتیسم تحت عنوان خانه امید در قم افتتاح شد

هفته نامه قم,جام,جم,نشریه,آوای جام جم,قم,آگهی,ثبتی,ثنا ایده,قم,avayejamejam.ir, avaye,jame, jam

بشتر بخوانید